ĐỐI TƯỢNG: 

Chủ DN

Lãnh đạo DN

Chủ Hệ thống KD

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Video ngắn là video 60s định dạng dọc 9:16.

✔ Mỗi 1 video ngắn nhân hiệu là 1 thông điệp thần tốc Định vị hình ảnh và cá tính Nhân hiệu sống động trong 1 bối cảnh và ngôn ngữ hình ảnh độc đáo

✔ Mỗi video ngắn là 1 nội dung Sáng tạo chia sẻ kinh nghiệm, vốn sống và kiến thức của Nhân hiệu.

✔ Tối ưu và phát triển đa nền tảng triệu views.

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Combo video ngắn /
tháng

25

Liên hệ 

ĐỐI TƯỢNG 

Doanh nghiệp

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Video ngắn là video 60s định dạng dọc 9:18.

✔ Mỗi 1 video ngắn Thương hiệu thần tốc là 1 tình huống virals, nội dung kịch tính, nêu bật màu sắc cá tính Thương hiệu DN.

✔ Mỗi 1 kịch bản video ngắn Thương hiệu thần tốc đều ẩn chứa 1 thông điệp nêu bật giá trị, giải pháp mà DN giải quyết cho từng Thị trường mục tiêu.

✔ Mỗi 1 video ngắn Thương hiệu thần tốc được các diễn viên chuyên nghiệp thể hiện nội dung giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, nêu bật Cá tính Thương hiệu.

✔ Tối ưu và phát triển đa nền tảng triệu views.

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Combo video ngắn /
tháng

25

Liên hệ 

ĐỐI TƯỢNG: 

Chủ DN

Lãnh đạo DN

Chủ Hệ thống KD

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Mỗi 1 Video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thần tốc nêu bật Lợi ích/ Thế mạnh của Sản phẩm dưới góc nhìn trải nghiệm khách quan của người dùng.

✔ Mỗi 1 Video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thần tốc là 1 góc nhìn đánh giá review sản phẩm được thể hiện mộc mạc, chân thực, ko pha màu sắc quảng cáo sản phẩm

✔ Mỗi 1 Video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thần tốc là 1 nhân vật khách hàng đại diện chính xác tiêu biểu cho 1 tệp khách hàng mục tiêu mà DN đang hướng đến.

✔ Mỗi 1 Video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thần tốc được định dạng khổ 18:9 và 9:18 để DN phát tán đa nền tảng

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Video

Tùy chọn

Liên hệ 

ĐỐI TƯỢNG 

Doanh nghiệp

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Mỗi 1 Video Giới thiệu Doanh nghiệp thần tốc được định dạng khổ 18:9 và 9:18 để DN phát tán đa nền tảng.

✔ Mỗi 1 Video Giới thiệu Doanh nghiệp thần tốc là 1 câu chuyện khác nhau về Doanh nghiệp, cho khách hàng ngay lập tức nắm được bức tranh toàn cảnh và giá trị độc đáo của Doanh nghiệp.

✔ Mỗi 1 Video Giới thiệu Doanh nghiệp thần tốc là 1 câu chuyện về:

– Câu chuyện Doanh nghiệp,
– Câu chuyện Lãnh đạo Doanh nghiệp,
– Câu chuyện Văn hoá Doanh nghiệp,
– Câu chuyện Khách hàng,
– Câu chuyện Con người Doanh nghiệp…

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Video

Tùy chọn

Liên hệ 

ĐỐI TƯỢNG: 

Chủ DN

Chủ Shop KD

Lãnh đạo DN

Chủ Hệ thống KD

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Mỗi 1 Video Livestream bán hàng thần tốc là 1 thông điệp nêu bật giá trị, lợi ích độc đáo nhất của 1 Sản phẩm dịch vụ, hướng đến 1 đối tượng khách hàng mục tiêu quan trọng nhất của bạn.

✔ Mỗi 1 Video Livestream bán hàng thần tốc được sáng tạo, thể hiện nội dung mạnh mẽ đi thẳng đến Hành động chuyển đổi cao nhất từ khách hàng mà bạn kỳ vọng.

✔ Video Livestream bán hàng thần tốc được thể hiện ở các định dạng 9:18 và 18:9 tương thích đa nền tảng.

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Gói

Tùy chọn

Liên hệ