VIDEO REVIEW SẢN PHẨM/DỊCH VỤ THẦN TỐC

VIDEO REVIEW SẢN PHẨM/DỊCH VỤ THẦN TỐC

VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM/DỊCH VỤ THẦN TỐC

ĐỐI TƯỢNG: 

Chủ DN

Lãnh đạo DN

Chủ Hệ thống KD

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Mỗi 1 Video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thần tốc nêu bật Lợi ích/ Thế mạnh của Sản phẩm dưới góc nhìn trải nghiệm khách quan của người dùng.

✔ Mỗi 1 Video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thần tốc là 1 góc nhìn đánh giá review sản phẩm được thể hiện mộc mạc, chân thực, ko pha màu sắc quảng cáo sản phẩm

✔ Mỗi 1 Video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thần tốc là 1 nhân vật khách hàng đại diện chính xác tiêu biểu cho 1 tệp khách hàng mục tiêu mà DN đang hướng đến.

✔ Mỗi 1 Video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thần tốc được định dạng khổ 18:9 và 9:18 để DN phát tán đa nền tảng

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Video

Tùy chọn

Liên hệ 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

BLOG