VIDEO NGẮN THƯƠNG HIỆU THẦN TỐC

VIDEO NGẮN THƯƠNG HIỆU THẦN TỐC

VIDEO NGẮN THƯƠNG HIỆU THẦN TỐC

ĐỐI TƯỢNG 

Doanh nghiệp

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Video ngắn là video 60s định dạng dọc 9:18.

✔ Mỗi 1 video ngắn Thương hiệu thần tốc là 1 tình huống virals, nội dung kịch tính, nêu bật màu sắc cá tính Thương hiệu DN.

✔ Mỗi 1 kịch bản video ngắn Thương hiệu thần tốc đều ẩn chứa 1 thông điệp nêu bật giá trị, giải pháp mà DN giải quyết cho từng Thị trường mục tiêu.

✔ Mỗi 1 video ngắn Thương hiệu thần tốc được các diễn viên chuyên nghiệp thể hiện nội dung giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, nêu bật Cá tính Thương hiệu.

✔ Tối ưu và phát triển đa nền tảng triệu views.

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Combo video ngắn /
tháng

25

Liên hệ 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU