VIDEO KỂ CHUYỆN DOANH NGHIỆP THẦN TỐC

VIDEO KỂ CHUYỆN DOANH NGHIỆP THẦN TỐC

VIDEO GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP THẦN TỐC

ĐỐI TƯỢNG 

Doanh nghiệp

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Mỗi 1 Video Giới thiệu Doanh nghiệp thần tốc được định dạng khổ 18:9 và 9:18 để DN phát tán đa nền tảng.

✔ Mỗi 1 Video Giới thiệu Doanh nghiệp thần tốc là 1 câu chuyện khác nhau về Doanh nghiệp, cho khách hàng ngay lập tức nắm được bức tranh toàn cảnh và giá trị độc đáo của Doanh nghiệp.

✔ Mỗi 1 Video Giới thiệu Doanh nghiệp thần tốc là 1 câu chuyện về:

– Câu chuyện Doanh nghiệp,
– Câu chuyện Lãnh đạo Doanh nghiệp,
– Câu chuyện Văn hoá Doanh nghiệp,
– Câu chuyện Khách hàng,
– Câu chuyện Con người Doanh nghiệp…

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Video

Tùy chọn

Liên hệ 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU