VIDEO NGẮN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN THẦN TỐC

ĐỐI TƯỢNG: 

Chủ DN

Lãnh đạo DN

Chủ Hệ thống KD

KÊNH PHÁT TÁN 

TikTok

Youtube Shorts

Facebook Reels

Instagram Reels

LỢI ÍCH 

✔ Video ngắn là video 60s định dạng dọc 9:18.

✔ Mỗi 1 Video ngắn Thương hiệu Cá nhân thần tốc là 1 thông điệp thần tốc Định vị hình ảnh và cá tính Nhân hiệu sống động trong 1 bối cảnh và ngôn ngữ hình ảnh độc đáo

✔ Mỗi video ngắn là 1 nội dung Sáng tạo chia sẻ kinh nghiệm, vốn sống và kiến thức của Nhân hiệu.

✔ Tối ưu và phát triển đa nền tảng triệu views.

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

Combo video ngắn /
tháng

25

Liên hệ 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

BLOG